Challenges of Project Management : Psychology Team Agile
Zgłoś uczestnictwo

Kontakt

Biuro organizatora
Challenges of Project Management : Psychology Team Agile
konferencja.pta@pmi.org.pl

 

27.03.2017

Hotel City

3 Maja 6

85-950 Bydgoszcz


Akceptując regulamin Uczestnik jest zobowiązany do wniesienia odpowiedniej opłaty Kongresowej w terminie 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia rejestracji. 

Partnerzy