Challenges of Project Management : Psychology Team Agile
Zgłoś uczestnictwo

Formularz rejestracji

Formularz rejestracyjny jest nieaktywny.
Rejestracja zakończyła się dnia 2017-03-24 o godzinie 23:59

 

27.03.2017

Hotel City

3 Maja 6

85-950 Bydgoszcz


Akceptując regulamin Uczestnik jest zobowiązany do wniesienia odpowiedniej opłaty Kongresowej w terminie 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia rejestracji. 

Partnerzy